ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


 
Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω, οι οποίοι περιλαμβάνουν την Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") που ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, από κοινού εφεξής ως "Όροι Χρήσης". Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική και τους Όρους Χρήσης, συμφωνείτε δε, ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με τους ισχύοντες κατά τόπον νόμους.

 Επιλεξιμότητα:
Οι Υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Δεν ζητούμε, εν γνώσει μας,online δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τότε παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ή να μην εισέρχεστε στις Υπηρεσίες οποτεδήποτε ή με οποιονδήποτε τρόπο. Εις περίπτωση που πληροφορηθούμε ότι έχουν συλλεγεί από τις Υπηρεσίες Προσωπικά Δεδομένα   
ατόμων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τότε μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση αυτού του προσώπου στις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες  δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω και ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
 
Χρήση του περιεχομένου μας
Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του περιεχομένου και των υλικών που δημιουργούνται από εμάς και διατίθενται σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής/Ιστοσελίδας  συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οπτικών διεπαφών, διαδραστικών χαρακτηριστικών, γραφικών, σχεδίων, κωδικών υπολογιστών, προϊόντων, λογισμικού και άλλων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται  με τον λογαριασμό σας και όλα τα άλλα στοιχεία των Υπηρεσιών εκτός του Περιεχομένου Σας και του Περιεχομένου ΤρίτουΜέρους ("Το Περιεχόμενό Μας") είναι ιδιοκτησία μας και  τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.Με τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους που ισχύουν διεθνώςγια την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας  και να εμποδίζετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, μετάδοση, δημοσίευση ή διανομή των υλικών υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς την  προηγούμενη γραπτή μας άδεια. Όλα τα δικαιώματα που δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν έχουν επιφυλαχθεί υπέρ ημών. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου Μας ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις  νόμων περί προστασίας  πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών  σημάτων και λοιπών εφαρμοστέων νόμων και δύναται να οδηγήσει στην επιβολή  ποινικών ή αστικών κυρώσεων. Δεν παρέχουμε σε εσάς ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών μυστικών πληροφοριών.

Η άδεια μας να χρησιμοποιούμε το Περιεχόμενό Σας
"Το Περιεχόμενό Σας" σημαίνει όλες τις πληροφορίες, τα υλικά και το περιεχόμενο που μεταφορτώνετε, μοιράζεστε ή μεταδίδετε  μέσω ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αξιολογήσεων, σχολίων, εικόνων, φωτογραφιών, μηνυμάτων, πληροφοριών προφίλ και οποιουδήποτε άλλο υλικού που αναπαράγετε δημόσια ή αναπαράγεται στο προφίλ του λογαριασμού σας.
Με την υποβολή του Περιεχομένου Σας σε εμάς, μας παρέχετε μια διαρκή, αμετάκλητη, παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Περιεχομένου Σας για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τις Υπηρεσίες. Ο όρος "χρήση" περιλαμβάνει τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση, αναδιαμόρφωση, ενσωμάτωση σε διαφημίσεις και άλλα έργα, προώθηση, δημιουργία παράγωγων έργων και, στην περίπτωση υπηρεσιών τρίτων, έχει την ίδια έννοια για τους χρήστες τους και άλλους.Παραιτείστε αμετάκλητα από την προβολήοποιασδήποτε αξίωσης ή  ισχυρισμού περί ηθικών δικαιωμάτωνή απόδοσης σε σχέση με το Περιεχόμενο σας σε βάρος μας, τυχόν υπηρεσιών τρίτων μερών, των χρηστών μας και των χρηστών τους.
Αποδεκτή Χρήση
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης σας παρέχουμε το μη αποκλειστικό, μη δεκτικό μεταβιβάσεως και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης,  χρήσης και αναπαραγωγής των Υπηρεσιών και των σχετικών υλικών. Συμφωνείτε να μην διακόψετε ή να μην αποπειραθείτε να διακόψετε τη λειτουργία των Υπηρεσιών καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. 
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνον για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι:
(i)    Δεν θα εγγραφείτε με ψευδές ονοματεπώνυμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε μη έγκυρη ή χωρίς σχετική εξουσιοδότηση διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φυσική διεύθυνση 
(ii)    Δεν θα χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς σχετική έγκριση
(iii)    Δεν θα δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς ή επαγγελματικές καταχωρήσεις εκτός αν άλλως επιτραπεί από εμάς
(iv)    Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες εάν δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις ή εάν τελείτε υπό καθεστώς  προσωρινής ή αορίστου χρόνου αναστολής του δικαιώματος  χρήσης των Υπηρεσιών.
(v)    Δεν θα υποβάλλετε υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα απορρήτου εκτός εάν είστε ο δικαιούχος των δικαιωμάτων αυτών ή λάβετε άδεια από τον νόμιμο δικαιούχο προκειμένου να δημοσιεύσετε το υλικό.
(vi)    Δεν θα παραβιάσετε νόμους, δικαιώματα τρίτων μερών ή δικά μας δικαιώματα. 
(vii)    Δεν θα δημοσιεύσετε ή  μεταφορτώσετε υλικό άσεμνου, παρενοχλητικού, επιβλαβούς, πορνογραφικού, παιδοφιλικού, απειλητικού, υβριστικού, ψευδούς, ανακριβούς, παραπλανητικού, δυσφημιστικού ή προσβλητικού περιεχομένου
(viii)    Δεν θα διανείμετε ιούς, κώδικες, αρχεία, προγράμματα ή άλλες τεχνολογίες που ενδέχεται να βλάψουν εμάς ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών μας.
(ix)    Δεν θα αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή διαθέσετε περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας και/ή πνευματικήιδιοκτησία μας και τα εμπορικά σήματά μας.
(x)    Δεν θα συγκεντρώσετε ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συλλέξετε πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους, χωρίς  τη συγκατάθεσή τους.
(xi)    Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις  Υπηρεσίες  για οποιαδήποτε εμπορική προσέλκυση ή σκοπούς μαζικής αποστολής αζήτητων μηνυμάτων εκτός, αν άλλως, επιτραπεί από εμάς.
(xii)    Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τρόπο ή για σκοπό που παραβιάζει κάθε τυχόν εφαρμοστέο νόμο. 

Πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας εμπιστευτικό και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτού, όλων των αλλαγών και ενημερώσεων που υποβάλλονται μέσω του λογαριασμού σας και όλων των δραστηριοτήτων που εμφανίζονται σε σχέση με το λογαριασμό σας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν το λογαριασμό σας για τη διεξαγωγή συναλλαγών επ΄ ονόματί σας.

Cookies
Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες («Cookie(s)») προκειμένου να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη. Τα Cookies θα βοηθήσουν τις Υπηρεσίες να ταυτοποιήσουν τη συσκευή σας και να ανακαλέσουν από τη μνήμη τους πληροφορίες για την επίσκεψή σας και άλλες ρυθμίσεις. Εφόσον συναινέσετε στη χρήση κάποιου cookie ρητά συμφωνείτε στη χρήση από μέρους μας κάθε πληροφορίας που θα συλλέξουμε μέσω αυτού του cookie. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η κατά αυτόν τρόπο συλλογή πληροφοριών αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τη συσκευή/πρόγραμμα περιήγησής σας εις τρόπον ώστε να αρνείται τη χρήση cookies. Στην περίπτωση αυτή, λάβετε υπόψη ότι ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
 

Τιμολόγηση και Πληρωμή

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στις Υπηρεσίες καταλόγου επαγγελματικών καταχωρήσεων. Στη συνέχεια, για τη χρήση των Υπηρεσιών, ο χρήστης θα χρειαστεί να αγοράσει ένα από τα πακέτα δημοσιεύσεων που αναφέρονται στις Υπηρεσίες αντί ορισμένου τιμήματος. Προσφέρουμε μια σειρά από πακέτα δημοσιεύσεων, τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές κατά καιρούς.
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα /Εφαρμογή  περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα / Εφαρμογή χωρίς καμία ειδοποίηση.
Οι πληρωμές  που συνδέονται  με τις Υπηρεσίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους συνεργάτεςπληρωμών («Συνεργάτες Πληρωμών»).Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία των πληρωμών σας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών  θα υπόκειται στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου που θέτουν οι Συνεργάτες Πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα των Συνεργατών Πληρωμών και για τυχόν απώλειες ή ζημίες που αυτοί σας προκάλεσαν. Σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας, θα λάβουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγών, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με την Πολιτική.
Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της πληρωμής θα εκδοθεί  από τον Συνεργάτη Πληρωμών ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο και θα αποσταλεί στην καταχωρημένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οποιαδήποτε και όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους χρήστες δεν επιστρέφονται και δεν επανεμβάζονται ακόμη και στην περίπτωση απενεργοποίησης για οποιονδήποτε λόγο, είτε από μέρους σας είτε από μέρους μας, του λογαριασμού σας και τυχόν μη αξιοποίησης όλου του χρόνου συνδρομής.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι παρότι προς το παρόν δεν επιβάλλουμε καμία χρέωση στους ιδιώτες, μη πραγματοποιούντες επαγγελματικές καταχωρήσεις, συνδρομητές,εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να εισάγουμε ένα σύστημα τιμολόγησης των συνδρομητών αυτών στο μέλλον. Για την περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες χρήστες  παραιτούνται του δικαιώματός τους να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος μας σε σχέση με την εφαρμογή του προαναφερόμενου συστήματος τιμολόγησης και δεσμεύονται να καταβάλλουν το τέλος συνδρομής προκειμένου να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, άλλως εις περίπτωση μη πληρωμής αυτού ο λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί.
 
Διαθεσιμότητα
Δεν δηλώνουμε ούτε υποσχόμαστε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να τροποποιήσουμε ή να ανακαλέσουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε τμήμα τους) με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

Αποποίηση ευθύνης
Τα υλικά στην Εφαρμογή και στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση και δια του παρόντος αποποιούμεθα και αρνούμεθα κάθε άλλη εγγύηση συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων. Επιπλέον, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ούτε προβαίνουμε σε οποιαδήποτε δήλωση ακριβείας, πιθανών αποτελεσμάτων ή αξιοπιστίας της χρήσης των υλικών της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας ή άλλως συνδεδεμένων υλικών ή τυχόν συνδέσμωνιστότοπων τρίτων με την Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα. 

 Αφαίρεση, Απενεργοποίηση, Τερματισμός λογαριασμού σας
Ενδέχεται  να ελέγχουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες κατά καιρούς, επιφυλασσόμενοι του δικαιώματός μας να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας ως κατωτέρω αναφέρεται,  και  σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την κρίση μας, είναι εύλογα απαράδεκτο, παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή είναι επιβλαβές για τα συμφέροντα των Υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να αποκλείσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Ενδέχεται να διακόψουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης. Ρήτρες, που από τη φύση τους διατηρούνται σε ισχύ ανεξαρτήτως της διακοπής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ρήτρας αποποίησης ευθύνης, ακριβείας των πληροφοριών και αποζημίωσης, παραμένουν ισχυρές.
 
Περιορισμοί και Αποζημίωση
Σε καμία περίπτωση εμείς, οι διευθυντές, οι επικεφαλής, οι υπάλληλοι, οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, οι προμηθευτές, οι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί μας δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, τιμωρητική,  παραδειγματική, τυχαία ή παρεπόμενη ζημία, αδυναμία χρήσης, απώλεια εσόδων, απώλεια εισοδήματος, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια υπεραξίας, απώλεια δεδομένων, απώλεια προγραμμάτων και διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική ή εξ αμελείας ή από άλλες επιζήμιες ενέργειες που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών ή τυχόν πληροφοριών παρεχόμενων από τις Υπηρεσίας, ακόμη και αν προηγούμενα εμείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός μας έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή εγγράφως για την πιθανότητα μίας τέτοιας ζημίας. 
Με την επιφύλαξη και παντός άλλου νομίμου δικαιώματός και μέσου άμυνάς μας, που απορρέει συμβατικά ή από τον νόμο συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε εμάς, τους διευθυντές, τους επικεφαλής, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους μας από και έναντι κάθε απώλειας, εξόδων, ζημιών, ενδίκων μέσων, υποχρεώσεων, διαδικασιών, περιλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής, που απορρέουν από ή σχετίζονται με τυχόν εσφαλμένη χρήση από εσάς της Εφαρμογής/Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται επ 'αυτού ή ως αποτέλεσμα της παραβίασης των Όρων Χρήσης από μέρους σας.
 
ΑναθεωρήσειςκαιΔιορθώσεις
Τα υλικά που εμφανίζονται στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι κάθε τυχόν υλικό στην Εφαρμογή /Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο. Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να επικαιροποιήσουμετα υλικά.
Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι: (α) οι Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις σας, (β) οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε αδιάκοπη,  έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς λάθη βάση (γ) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τηςΕφαρμογής/Ιστοσελίδας  ή υπηρεσιών κάθε είδους που προσφέρονται μέσω τηςΕφαρμογής/Ιστοσελίδαςθα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Δεν δηλώνουμε, εγγυόμαστε ή δεσμευόμαστε ότι οι Υπηρεσίες, ή ο διακομιστής μέσω του οποίου αυτές καθίστανται διαθέσιμες, θα είναι συμβατές με τον εξοπλισμό σας ή ελεύθερες ελαττωμάτων όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μόλυνση από ιό υπολογιστή, σφάλμα λογισμικού, παραβίαση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παρέμβαση, τροποποίηση ή χρήση, απάτη, κλοπή, τεχνική αποτυχία, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν πέραν του ελέγχου μας, το οποίο φθείρει ή επηρεάζει τη διοίκηση, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ακεραιότητα ή την ορθή συμπεριφορά οποιασδήποτε τυχόν πτυχής των Υπηρεσιών ή του εξοπλισμού σας.

Σύνδεσμοι ιστότοπων και Περιεχόμενου Τρίτου μέρους
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που είναι διαθέσιμο στην Εφαρμογή/Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων ιστότοπου τρίτων μερών ("Περιεχόμενο Τρίτου μέρους"), όπως και τα τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού, δεν δημιουργείται ούτε εγκρίνεται από εμάς. Η παροχή Περιεχομένου Τρίτου μέρους είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά σύσταση ή πρόσκληση προς εσάς γι 'αυτό. Αναγνωρίζετε ότι το παρεχόμενο Περιεχόμενο Τρίτου μέρους προέρχεται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις από εμάς ή από τους παρόχους του Περιεχομένου Τρίτου μέρους ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τoν επίκαιρο χαρακτήρα του.Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η από μέρους σας χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων μέρους  θα διέπεται από τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική απορρήτου που ισχύουν για το εκάστοτε τρίτο μέρος.
Δεν ελέγχουμε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο Τρίτου μέρους και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές του Περιεχομένου Τρίτου μέρους. Συμφωνείτε ότι δεν θα θωρείτε υπεύθυνους την Εφαρμογή/Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής/Ιστοσελίδας ή  οποιονδήποτε πάροχο περιεχομένου τρίτου μέρους για οποιαδήποτε απόφασή σας ή συναλλαγή που τυχόν πραγματοποιήσετε σε σχέση ή με τη χρήση τέτοιων δεδομένων, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο σχετιζόμενο με καθυστερήσεις ή διακοπές στην παράδοση του Περιεχομένου Τρίτου μέρους ή για την αποκατάσταση ζημιών, απαιτήσεων, απωλειών, εξόδων ή την αναζήτηση ευθυνών, την απεύθυνση αγωγών ή άλλων διαδικασιών που απορρέουν από την από μέρους σας χρήση του Περιεχομένου Τρίτου μέρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ελέγχουμε, λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε τις Υπηρεσίες από τα γραφεία μας στην Κύπρο. Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το ότι τα υλικά της Εφαρμογής/Ιστοσελίδας είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε άλλες τοποθεσίες εκτός της Κύπρου ούτε από περιοχές όπου τα περιεχόμενά τους είναι μη νόμιμα και η πρόσβαση σε αυτές απαγορεύεται.Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή να εξάγετε τα υλικά που εμφανίζονται σε αυτές κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών περί εξαγωγών. Εάν εισέρχεσθε στις Υπηρεσίες από μια τοποθεσία εκτός της Κύπρου, θα είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους του τόπου πρόσβασης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Κύπρου, αποκλειομένων τυχόν νόμων που προβλέπουν την εφαρμογή άλλης δικαιοδοσίας. Συμφωνείτε ότι τα αρμόδια δικαστήρια στη Λεμεσό της Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύσουν όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των άνω δικαστηρίων επί διαφορών σας που προκύπτουν από αυτούς.

Γενικά
Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική μεταξύ μας συμφωνία όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών. Κάθε αιτία ενδεχόμενης αγωγής από μέρους σας όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να προβληθεί εντός ενός (1) έτους από την εμφάνισή της. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει μη εκτελεστή κάποια διάταξη ή μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης τότε η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό προκειμένου να μη θιγεί o σκοπός των παρόντων Όρων Χρήσης και οι λοιποί από τους παρόντες Όρους Χρήση θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.  Οι  λέξεις με κεφαλαία, που δεν έχουν προσδιοριστεί ως προς τη σημασία τους εδώ, έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου.

Τροποποίηση
Ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάζουμε τους Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεσθε περιοδικά τους Όρους Χρήσης προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα αναπτύσσουν την ισχύ τους από της δημοσιεύσεώς τους. Η εξακολούθηση της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών έπειτα από τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών στους παρόντες Όρους Χρήσης θα θεωρείται ως από μέρους σας αποδοχή των αλλαγών αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και τυχόν αλλαγές τους, παρακαλούμε μη συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.
Τμήματα της Εφαρμογής/Ιστοσελίδας ενδέχεται να έχουν δημοσιευμένους διαφορετικούς όρους χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Όρων Χρήσης και των όρων χρήσης που δημοσιεύονται για συγκεκριμένο τμήμα των Υπηρεσιών, οι τελευταίοι θα έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τη χρήση του συγκεκριμένου τμήματος των Υπηρεσιών.


Email: info@ghoastapp.com
Τελευταία ενημέρωση : 8 Ιανουάριου 2018