ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
1. Εισαγωγή
1.1. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και για τον λόγο αυτό δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των χρηστών των υπηρεσιών μας και των επισκεπτών του ιστοτόπου μας.
1.2. Η παρούσα πολιτική απορρήτου («η Πολιτική») έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε περιλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας («προσωπικά δεδομένα»), όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας www.theghoast.com («η ιστοσελίδα») ή την εφαρμογή μας Ghoast («η εφαρμογή»).
1.3. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας αν και δεν είναι υποχρεωτικό για την παροχή των υπηρεσιών μας. Ωστόσο, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας θα ζητήσουμε τη συναίνεση σας για αυτό.
1.4. Ηιστοσελίδαμαςδιαθέτει κανονισμούς απορρήτου που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο απορρήτου για να καθορίσετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε άμεσες προωθητικές επικοινωνίες κ και να περιορίσετε τη δημοσίευση των δεδομένων σας.
1.5. Στην παρούσα, κάθε αναφορά σε εσάς ή στον χρήστη σημαίνει το πρόσωπο το οποίο περιηγείται ή χρησιμοποιεί την Εφαρμογή μας ή/και την ιστοσελίδα μας (από κοινού, «οι Υπηρεσίες»).

2. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε από εσάς
2.1. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας με διάφορους τρόπους, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όταν επισκέπτεσθε την Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα, όταν εγγράφεστε στην Εφαρμογή ή στην Ιστοσελίδα καθώς και από άλλες σχετικές δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που θέτουμε στη διάθεσή σας μέσω των Υπηρεσιών μας.
2.2. Ενδέχεταινασαςζητηθούνδεδομέναπουπεριλαμβάνουν, ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά, τοονοματεπώνυμόσας, τοemailσας, τονκωδικόπρόσβασης, τηδιεύθυνσήσαςκαιάλλαπροσωπικάδεδομέναεφόσονείστειδιώτηςσυνδρομητής, ενώστηνπερίπτωση που επιθυμείτε την επαγγελματική καταχώρηση του καταστήματός σας ενδέχεται να σας ζητηθούν δεδομένα, όπως η επωνυμία του, η διεύθυνση του, η ιστοσελίδα του, η διεύθυνσή του στο facebook, τηλέφωνο και email του καταστήματος.
2.3. Πριν από τη συλλογή ή την στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς της συλλογής τους.
2.4. Θα συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα μόνον εφόσον μας κοινοποιήσετε τέτοια οικειοθελώς, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά για τους προσδιορισθέντες και άλλους συμβατικούς σκοπούς, ή εφόσον συναινέσετε στη συλλογή τους ή αν άλλως απαιτείται από τον νόμο. Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε την παροχή προσωπικών σας δεδομένων, ενδεχομένως όμως στην περίπτωση αυτή να μην μπορείτε να συμμετέχετε σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες.
2.5. Ενδέχεται να συλλέγουμε μη προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησής σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αυτά τα μη προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησής σαςενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας σας με τις Υπηρεσίες μας, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
2.6. Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, μέσω των Υπηρεσιών, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα που δημοσιοποιούνται μέσω πλατφορμών τρίτων (όπως οι online πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή σε καταλόγους, ή που άλλως νόμιμα αποκτούνται. Η συλλογή αυτών των δεδομένων υπόκειται στους όρους χρήσης ή / και στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του τρίτου μέρους.


3. Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα
3.1.Κάθε φορά που δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον λογαριασμό σας και να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε συνδέονται άμεσα με έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα το αίτημα σας για περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας.
3.2. Οιδιαδικασίεςεπεξεργασίαςαπότηνιστοσελίδαμαςδενείναιμόνονκατάλληλεςαλλάδίκαιεςκαιδιαφανείς.
3.3. Η πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή τυχόν προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατή μέσω της σύνδεσης στον λογαριασμό σας κλικάροντας στη συνέχεια την επιλογή «Πληροφορίες Χρήστη» ή κατόπιν επικοινωνίας σας με την υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών.


4. Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς
4.1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό παροχής εμπορικών υπηρεσιών. Εμείς και οι πάροχοι των υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, μεταξύ άλλων, προκειμένου:
Ι. Να βελτιώσουμε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών: Τα δεδομένα που μας παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα εξυπηρέτησής σας και να υποστηρίξουμε τις ανάγκες σας πιο αποτελεσματικά.
ΙΙ. Να κάνουμε κτήμα μας την εμπειρία του χρήστη: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συνολικώς τα δεδομένα προκειμένου να αντιληφθούμε πώς οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ως ομάδα, χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται από τις Υπηρεσίες μας.
ΙΙΙ. Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια σας προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
IV. Γιατηνεπεξεργασίακαιτηνείσπραξηπληρωμών.
V. Για την περιοδική επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς μας:
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα προκείμενου να απαντήσουμε σε απορίες, ερωτήματα και/ή άλλα αιτήματα σας. Ενδέχεται, περαιτέρω, να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας αποστείλουμε μηνύματα πληροφοριακού περιεχομένου σε σχέση με τις υπηρεσίες μας καθώς και διαφημιστικά ή εμπορικά μηνύματα.Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το επιθυμεί, να διακόψει τη λήψη τυχόν μελλοντικών διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων/μηνυμάτων κειμένου/ φωνητικών κλήσεων μας ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που περιλαμβάνουμε στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας.
VI. Για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας.
VII. Για τη χρήση τους με άλλους νόμιμους τρόπους όπως απαιτείται για τον σκοπό της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ή σύμφωνα με τον νόμο ή με τη συγκατάθεσή σας.
4.2. Εκτόςανάλλωςαπαγορεύεταιαπότοννόμο, διατηςπαρούσης, μαςδίδετετηρητήσυγκατάθεσήσαςπροκειμένουναεπικοινωνήσουμεμαζί σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και/ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δηλώσατε μέσω των Υπηρεσιών ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να σας αποστείλουμε μηνύματα σχετιζόμενα με τις υπηρεσίες μας καθώς και μηνύματα διαφημιστικής προώθησης αλλά και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ακόμη πιο αποτελεσματικά.
4.3. Δεν θα υπέχουμε ευθύνη για την αυθεντικότητα των προσωπικών ή άλλων δεδομένων που παρέχονται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών.
4.4. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω κινητής συσκευής, συμφωνείτε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω της κινητής συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δεδομένων σχετικά με την τοποθεσία που βρίσκεστε, την ταυτότητα της συσκευής σας και πληροφορίες κλήσης. Με τη λήψη της εφαρμογής, επιβεβαιώνετε ρητά ότι αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής και τους Όρους Χρήσης, όπως ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς. Παρακαλούμε μην μας παρέχετε άλλα προσωπικά δεδομένα εκτός αν σας ζητήσουμε να το κάνετε.


5. Πως διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
5.1. Θα τηρήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνον για όσο χρόνο απαιτείται για τους σκοπούς που θα προσδιοριστούν και θα γνωστοποιηθούν σε εσάς πριν από ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για τα ευρωπαϊκά κράτη ο συνήθης χρόνος διατήρησης δεδομένων είναι 5 – 10 έτη για έγγραφα φορολογικού και γενικού περιεχομένου.
5.2. Θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα μόνον με νόμιμους και δίκαιους τρόπους και, όπου απαιτείται, με τη γνώση ή τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
5.3. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
5.4. Θα προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις ασφάλειας δεδομένων και με τη χρήση εύλογων μέτρων ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.Τα Προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται σε έναν ασφαλές διακομιστή, στον οποίο έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι των υπηρεσιών μας.
5.5. Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων προστατεύεται και διατηρείται πάντα.


6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα
6.1. Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τρίτους που βρίσκονται ανά τον κόσμο, μόνον όμως για τους σκοπούς που προβλέπεται στην παρούσα.
6.2. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σας στους ασφαλιστές και /ή στους συμβούλους μας, μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο προς τον σκοπό της εξασφάλισης ή διατήρησης της ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, την εξεύρεση επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου για τη θεμελίωση, άσκηση ή προς αντίκρουση αγωγών και λοιπών ενδίκων μέσων, δικαστικώς ή εξωδίκως.
6.3. Ενδέχεται, επίσης, να μοιραστούμε δεδομένα με τους εξουσιοδοτημένους παρόχους των υπηρεσιών μας, οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό μας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσίες επεξεργασίας και συλλογής πληρωμών ή με τρίτους που σχετίζονται με τη διερεύνηση παραπόνων που υποβάλλονται σε εμάς.
6.4. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί να πράξουμε τούτο από Δημόσια Αρχή ή Δημόσιο Λειτουργό αρμόδιο για την επιβολή του νόμου ή όταν είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να πράξουμε τούτο, όπως για παράδειγμα εάν αυτό μας ζητηθεί από την αστυνομία, μια ρυθμιστική αρχή ή το δικαστήριο.
6.5. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον κατόπιν της προηγούμενης σχετικής συγκατάθεσής σας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, θα τα προστατεύουμε με τρόπο σύμφωνο με την Πολιτική, τους Όρους Χρήσεις και τους εφαρμοστέους νόμους.


7. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου
7.1. Έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
7.2. Σαςπροτρέπουμεναελέγχετετακτικάτησελίδααυτήγιατυχόναλλαγές,προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τον τρόπο προστασίας από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανελέγχετε αυτήν την Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να πληροφορείστε τις τροποποιήσεις.
7.3. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές μέσω email ή προσωπικής επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας.


8. Η από μέρους σας αποδοχή αυτών των όρων
8.1. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών έπειτα από την δημοσίευση αλλαγών στην παρούσα Πολιτική θα θεωρηθεί ως από μέρους σας αποδοχή των αλλαγών αυτών.


9. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων, περιλαμβάνουν:
9.1. Τοδικαίωματηςδιόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ατελή προσωπικά δεδομένα, υποβάλλοντας μία συμπληρωματική δήλωση.
9.2.Το δικαίωμα Πρόσβασης
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για το εάν τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και εφόσον υφίστανται επεξεργασία, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
9.3. Το δικαίωμα Διαγραφής
Θα σας παρουσιαστεί το δικαίωμα της διαγραφής προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα της διαγραφής είναι επίσης γνωστό και ως το «δικαίωμα στη λήθη». Το ατομικό αίτημα για τη διαγραφή μπορεί να είναι προφορικό ή γραπτό. Έχετε έναν μήνα προκειμένου να ανταποκριθείτε σε ένα αίτημα.
9.4. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
9.5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο μπορεί να περιορίσει τον τρόπο που ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τα δεδομένα του. Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή των δεδομένων.
9.6 Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα να ανακτήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα για τους δικούς τους σκοπούς. Τα διευκολύνει να διακινούν, να αντιγράφουν ή να μεταφέρουν, εύκολα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον τεχνολογιών πληροφορικής σε άλλο με ασφαλή τρόπο χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα χρήσης τους.
9.7. Το δικαίωμα διαμαρτυρίας σε Εποπτεύουσα Αρχή
Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει τη συμπλήρωση ατελών προσωπικών δεδομένων αν και η συμπλήρωση αυτή μπορεί να εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ενδέχεται να απαιτείται η παροχή μίας συμπληρωματικής δήλωσης για τα ατελή δεδομένα.
9.8 Το δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης
Έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Η άρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει το νόμιμο της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την άρση της. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας θα ενημερωθείτε σχετικά. Η άρση της συγκατάθεσης θα είναι όσο απλή και η χορήγησή της.

10. Επικοινωνία μαζί μας
Αν έχετε απορίες για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την πρακτική των Υπηρεσιών και την συνεργασία σας με τις Υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

Email: info@ghoastapp.com
Τελευταίαενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2019